trešdiena, 2013. gada 10. aprīlis

Internets senāk un tagad

Pirms platjoslas interneta pieslēguma ieviešanas, piekļuve internetam bija ierobežota tikai līdz iezvanes savienojumam. Papildus lielajām atsevišķas telefona līnijas ierīkošanas izmaksām, tas bija arī ļoti laikietilpīgs. Informācijas vai dokumentu augšupielāde un lejupielāde tika veikta gliemeža tempā, ar zema ātruma modemiem.

Platjoslas interneta piekļuve nodrošina platjoslas telefona sakarus augstas kvalitātes tālsarunām. Tas ir uz balss balstītu komunikāciju sistēmas veids un ir efektīvāks kā arī daudz lētāks nekā tradicionālā telefona līnija. Nepieciešamie piederumi ir platjoslas pieslēgums, savienošanas adapteris un standarta telefons. Platjoslas tehnoloģija ir izdevīgs veids kā sazināties caur audio un video.

Vienīgais trūkums citādi nevainojamajā platjoslas tehnoloģijā ir kaitinošā, bet ļoti nepieciešamā godīgas lietošanas sistēma, kas pakalpojumu sniedzējiem ir jāīsteno, lai visi patērētāji iegūtu taisnīgu daļu no piekļuves ātruma noslogotās platjoslas satiksmē.

Neierobežotas platjoslas piekļuves rēķins ir jāapmaksā katru mēnesi, un, kā norāda nosaukums, nav papildus maksu par tās apjomu, lejupielādi un sasniegto ātrumu. Faktiski, neierobežota platjoslas piekļuve piedāvā ievērojami labāku servisu un tiešām cieš tikai nelielu snieguma kritumu maksimuma stundās, kā tas būtu sagaidāms.

Tradicionālais internets tiek dēvēts par iezvanpieeju, jo tas darbojas ar zvanu tālruņa līniju, lai piekļūtu internetam. Platjoslas interneta piekļuve nodrošina lielāku datu pārsūtīšanas ātrumu lietotājam. Līnija, kas pārsūta datus tādējādi var pārsūtīt vairāk informācijas lietotājam nekā iezvanpieeja. Jaunākie patērētāju platjoslas pieslēgumi līdz 30 Mbit sekundē ir ievērojami ātrāki un ekonomiskāki nekā tie, kas bija pieejami, kad internets pirmoreiz kļuva populārs, piemēram, ISDN un 56 kbit sekundē. Tiem ir arī dažādas cenas, kas atkarīgas no ģeogrāfiskās atrašanās vietas dažādās valstīs. Galvenais iemesls, kādēļ šie pieslēgumi tiek dēvēti par platjoslas savienojumiem ir neparasti lielā datu pārraide, kas savukārt ir saistīta ar iespēju vienlaicīgi sūtīt dažādus datu apjomus.

Elektronikas un telekomunikāciju jomā, jebkurš signāls vai shēma, kas sastāv no vai izmanto plašu frekvenču klāstu, tiek dēvēts par platjoslu. Tas ir termins, kas tiek izmantots samērā bieži un vislabāk saprotams plašu frekvenču kontekstā.

Vai es varētu iegūt platjoslas pieslēgumu? 


Skumjā patiesība par mūsdienu platjoslas interneta tehnoloģijām ir tāda, ka ne visiem ir viegli piekļūt platjoslas pieslēgumam par pieejamu cenu. Cilvēki lauku apvidos bieži izmanto dārgu satelītu platjoslas pieslēgumu, ja viņiem ir pieejams platjoslas pieslēgums. Valdība uzskata, ka platjoslas pakalpojumam būtu jābūt pieejamiem visiem amerikāņiem un vairākas aģentūras veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka tas notiks tuvākajā nākotnē.

Kas ir platjoslas kabelis?


Tradicionāli datori sazinās, izmantojot pamata joslas pārraidi, kas nozīmē, ka pārraide tiek veikta, pārraidot tikai vienu signālu pār vadu. Kad Jūsu dators sazinās ar printeri, tas izmanto pamata joslas pārraidi. Tas pats attiecas uz Jūsu datoru un monitoru. Platjoslas pārraide ļauj vienam vadam pārnest daudzus signālus vienlaicīgi. Kabeļtelevīzija izmanto platjoslas tehnoloģiju un tādēļ Jūs varat iegūt piekļuvi internetam caur platjoslas kabeli, netraucējot kabeļtelevīzijas kanālu skatīšanos.