ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Probācijas dienests

Probācijas dienests ir Latvijas republikas organizācija, kuras galvenais mērķis ir organizēt miera izlīgumu starp cietušo un vainīgo ar mērķi rast kompromisu, lai krimināllieta tiktu izbeigta, pirms tā nonāk tiesā. Valsts probācijas dienesta galvenais uzdevums ir nodrošināt noziedzības novēršanu Latvijā.

VPD ir Latvijas Republikas tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno politiku valstī attiecībā uz kriminālsodu, tātad piespiedu darbiem vai arī sabiedriskā darba izpildījumā. Protams tas notiek probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā. Valsts probācijas dienests tiek finansēts no valsts budžeta.

Probācijas dienesta funkcijas ir sekojošas. Probācijas dienesta darbinieks sniedz izvērtējošu ziņojumu par probācijas klientu. Ja klientam ir dažādu veidu aizliegumi saistībā ar tuvošanos kādai personai vai aizliegts atstāt valsti, tad probācijas dienesta darbinieki šo rīcību uzrauga. Svarīgākās valsts probācijas dienesta funkcijas ir sekojošas. VPD ir jāizvērtē savi klienti un jāveic konkrētā klienta ziņojuma sastādīšana. Ir jānodrošina probācijas programmas īstenošanu un licencētu izpildi.

VPD ir jāorganizē piespiedu darba vai kriminālsoda izpildi un jāpārliecinās, ka viss iekļaujas LR likumdošanā, lai netiktu uzsāktas nelegālas darbības. Viens no VPD grūtākajiem uzdevumiem ir organizēt sabiedriskā darba vai citu veidu audzinošu raksturu soda izpildi. Tas ir tāpēc, ka šie likuma pārkāpēji bieži vien nevēlās izpildīt piespriesto sodu. VPD darbinieki pārbaudes laikā uzrauga tās personas, pret kurām nesen ticis izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

Mājas lapa: probacija.lv