otrdiena, 2016. gada 1. marts

Kas ir tiesiskās aizsardzības procesa plāns

Kas ir tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un kā tas tiek sastādīts? Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir sagatavots dokuments, kurā ir jāuzrāda visi kreditori, ar kuriem uzņēmumam ir saistības, tiesiskās aizsardzības procesa laikā plānotie ieņēmumi un izdevumi, katram kreditoram katru mēnesi maksājamā summa un citas Maksātnespējas likumā noteiktās ziņas.

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna pamatprincipi

Kādi ir tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna pamatprincipi? Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna uzdevums ir nodrošināt, lai plānu nesaskaņojušo kreditoru ieguvums, īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, būtu vismaz tikpat liels kā gadījumā, ja šā plāna apstiprināšanas brīdī parādniekam tiktu pasludināts maksātnespējas process. Plānā kreditoru grupas ietvaros un katram kreditoru prasījuma veidam (pamatparādam, līgumsodam vai procentiem) var paredzēt tikai proporcionālu pamatparāda, līgumsoda vai procentu dzēšanu vai samazināšanu (proporcionalitātes princips).

Šis princips neattiecas uz nodokļu parādiem un darbinieku darba samaksas prasījumiem. Plānā ir aizliegts paredzēt tādu parādu atlikšanu, dzēšanu vai citas darbības, kas nav nepieciešamas plāna sekmīgai īstenošanai un tiesiskās aizsardzības procesa mērķa , tātad uzņēmuma spēju atjaunošanai nokārtot savas parādsaistības.

Tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanas sekas

Kādas ir tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanas sekas? Ar tiesiskās aizsardzības procesa plāna pieņemšanu tiesā var tikt uzsākta tiesiskās aizsardzības procesa izpilde. Kas notiek, ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns tiek noraidīts? Ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns tiek noraidīts, tiesiskās aizsardzības process pilnībā tiek izbeigts, izbeidzas visi procesā uzņēmumam un uzņēmuma kreditoriem noteiktie ierobežojumi un pilnā apmērā tiek aprēķināts apturētais līgumsods, procenti un nokavējuma nauda.

Lūk tā notiek TAP process Latvijā.