svētdiena, 2016. gada 13. marts

Turpinājums par probācijas dienestu

Probācijas dienests organizē un vada izlīgumu kriminālprocesā. Parasti ir divi probācijas dienesta dalībnieki, kas ir brīvprātīgi un neitrāli. Šis izlīgums probācijas dienestā ir kā pēdējais salmiņš, pirms tiesas, lai dotu iespēju vainīgajam ar cietušo vienoties. Pirms došanās uz probācijas dienestu, ar jums noteikti sazināsies probācijas dienesta darbinieki un norunās tikšanos tikai ar jums, lai iepazīstinātu ar probācijas dienesta izlīguma secību un noteikumiem. VPD pārbaudes laikā uzrauga tās personas, kuras ir notiesātas nosacīti vai arī pirms laicīgi atbrīvotas no cietumsoda. Valsts probācijas dienesta pienākums ir sniegt postpenitenciāro palīdzību personām, kuras tiek sagatavotas atbrīvošanai vai ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

Nedaudz par probācijas dienestu un tā darbiniekiem. Brīvprātīgais probācijas dienesta darbinieks ir persona, kuru Valsts probācijas dienests ir pilnvarojis, kāda atsevišķa uzdevuma pildīšanai. Parasti šī persona ir īpaši apmācīta vadīt šādus procesus. Kā piemēram miera izlīguma organizēšanai vai kādas personas uzraudzīšanai. Sociālās uzvedības programma ir process, kura laika tiek panākta probācijas klienta tiesiska uzvedība. Probācijas dienesta izlīgums ar vai bez starpnieka klātbūtni. Tātad ir iespēja iet uz izlīgumu ar probācijas dienesta klātbūtni, kas nozīmē to, ka tiks veiktas pārrunas ar vainīgo un cietušo, kurā tiks pieaicināts brīvprātīgais probācijas dienesta darbinieks, kurš kopā ar probācijas sarunu vadītāju centīsies izveidot patīkamus apstākļus cietušā un vainīgā izlīguma sarunu virzīšanai. Probācijas programma ir pasākumu mērķis, kura laikā tiek veicināta klienta integrācijas sabiedrībā. Klientam tiek sniegta informācija un padomi par dzīves apstākļiem, ikdienas situācijām un kā pareizāk rīkoties atsevišķās situācijās, lai klientam izdotos veidot pilnvērtīgus dzīves apstākļus un turpināt savu dzīvi likuma robežās.

Valsts probācijas dienests ir izveidots, lai palīdzētu cilvēkiem nostāties uz savām kājām, lai ievirzītu tos savā dzīvē un, lai organizētu miera izlīguma noslēgšanu. Protams VPD galvenais uzdevums ir uzraudzīt pirms laika atbrīvotās personas, kam ir piespriests sabiedriskais darbs vai kāda cita veida ierobežojumi.