ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Dividendes

Dividendes ir atlīdzība, ko saņem akciju īpašnieki jeb akcionāri par sev piederošajām akcijām.
Indivīds vai organizācija iegādājoties akciju sabiedrības akcijas cer gūt labumu no tām. Ir divas iespējas kā gūt ienākumus esot par uzņēmumu daļu īpašnieku:

  1. Pārdot akcijas vēlāk par izdevīgāku cenu.
  2. Vai gūt ienākumus no dividendēm.

Kad uzņēmums gūst tīro peļņu to var investēt uzņēmuma attīstībā vai izmaksāt dividendēs akcionāriem. Dividendes var izmaksāt, kad vien uzņēmums vēlas. Visbiežāk tas tiek darīts konkrētā laikā , piemēram, reizi gadā. Kad tiks izmaksātas dividendes tiek nolemts akcionāru sapulcē. Arī tādi jautājumi, kā – peļņas novirzīšana investīcijām vai dividendēm un cik liela peļņas daļa tajās tiks izmaksāta – tiek nolemti akcionāru sapulcē. Peļņa var tikt novirzīta arī zaudējumu segšanai, kas radušies iepriekšējos gados. Lai jebkurš lēmums stātos spēkā, tam jābūt pieņemtam ar balsu vairākumu vai, ja uzņēmumā ir kontrolpaketes turētājs ar 51% vai vairāk, lēmums var tikt pieņemts vienpersoniski.

Dividendes var izmaksāt naudā, jaunās, esošās uzņēmuma daļās vai reizēm kā daļas citos uzņēmumos, citu aktīvu veidā. Izmaksas tiek veiktas caur Latvijas Centrālo depozitāriju.
Lai gan viss nav paredzams, tomēr, pirms pirkt akcijas, noteikti jāizpēta uzņēmuma finanšu stāvoklis un jācenšās prognozēt uzņēmuma turpmākā attīstība, no kuras būs atkarīga akciju vērtība un izmaksu lielums dividendēs, ja tādas tiks izmaksātas.

Visu par esošajām un plānotajām dividenžu izmaksām var uzzināt mājas lapā www.nasdaqbaltic.com sadaļā Akcijas → Dividendes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru