piektdiena, 2016. gada 18. novembris

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis ar kuru tiek aplikti jebkuras fiziskas personas ienākumi.

Algas nodokli par darbinieku maksā darba devējs. Ja no saimnieciskās darbības gūtie ienākumi nav uzņēmuma ienākuma nodokļa objekts, tad tiem arī tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tāpat ar šo nodokli apliekas nerezidenti, kuri guvuši ienākumus Latvijā un rezidenti, kuri guvuši ienākumus ārvalstīs. Ievērojot Mikrouzņēmuma nodokļa likumu nodoklis jāmaksā arī mikrouzņēmuma īpašniekiem.

Šobrīd Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23%.

Minimālais mēneša neapliekamais minimums ir 75 EUR. Tā ir tā ienākumu daļa, kurai nodoklis netiek piemērots. No 2016.gada valsts ir ieviesusi diferencētu nepaliekamo minimumu ar mērķi mazo algu saņēmējiem samazināt nodokļu slogu, bet lielo algu saņēmējiem likt maksāt vairāk. Pāreja notiks pakāpeniski līdz 2020.gadam. Taču šobrīd ir noteikts, ka:

  • tiem, kas saņem 380 EUR, neapliekamais minimums ir 120 EUR
  • no 380 – 1000 EUR, tiek piemērota formula, lai aprēķinātu nodokli
  • saņemot virs 100 EUR – 75 EUR mēnesī

Tas nozīmē, ka iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju, būs iespējams atgūt pārmaksātos nodokļus par taksācijas gadu.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju ir jānorāda attaisnotie izdevumi par ārstnieciskiem pakalpojumiem un izglītību, no kuriem varēs atgūt daļu nodokļu. No 2016.gada pie attaisnotajiem izdevumiem pieskaitāmi arī interešu izglītības izdevumi bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Nodokļu atvieglojumus iespējams gūt arī par apgādībā esošām personām.

Tādējādi, lai gan ar iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piemērots jebkuras fiziskas personas ienākumiem un ir noteikts tā apmērs, tomēr atkarībā no apstākļiem kopējais nodokļa slogs dažādām iedzīvotāju grupām var būt atšķirīgs.