trešdiena, 2017. gada 4. janvāris

Gada pārskats

Gada pārskats ir atskaite, kurā uzņēmumi informē par uzņēmuma situāciju iepriekšējā gada laikā. Gada pārskats interesentiem dod ieskatu, cik finansiāli veiksmīgs ir uzņēmums un kādā virzienā notiek uzņēmuma attīstība. Parasti visvairāk tas interesē uzņēmuma akcionārus, investorus, valsts institūcijas un darbiniekus. Lielākiem un veiksmīgākiem uzņēmumiem nereti ir raksturīgi prezentēt savus gada pārskatus plašākai auditorijai, tādējādi akcentējot savus panākumus un motivējot darbiniekus.

Gada pārskats sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma.

Finanšu pārskatā jāiekļauj:

  • peļņas vai zaudējumu aprēķins
  • naudas plūsmas pārskats
  • bilance
  • pašu kapitāla izmaiņu pārskats un pielikumi

Visi nepieciešamie dokumenti un obligātās sastāvdaļas, kas jāiesniedz, ir noteiktas Gada pārskatu likumā. Latvijas uzņēmumi savu gada pārskatu iesniedz LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmuma dienestā. Pārskatu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Gada pārskats jāiesniedz par 12 mēnešiem un tas parasti sakrīt ar kalendāro gadu. Ik gadu tiek noteikts termiņš līdz kuram pārskats iesniedzams. Ja tas laikus netiek izdarīts pret uzņēmumu var tik piemērota administratīvā atbildība vai administratīvais sods.

Jebkura uzņēmuma gada pārskati ir brīvi pieejami ikvienam par visiem gadiem, kad viens uzņēmums iesniedzis tādu. Pēc gada pārskatu iesniegšanas „Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par to publisku pieejamību Uzņēmumu reģistrā. Arī internetā kā piemēram Lursoft reģistrētiem lietotājiem pieejami uzņēmumu gada pārskati.