pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs

Sastādīta un parādnieka parakstīta parādzīme

Kas ir Vekseļi? Vekselis ir likumā normas ietvaros sastādīta un parādnieka parakstīta parādzīme, tas ir dokuments ar juridisku spēku, kas apliecina parādu, tā teikt - garantija kreditoram (aizdevējam), ka debitors bez ierunām atdos aizņēmumu. Lai vekselim būtu juridisks spēks, tas obligāti jāapmaksā ar zīmogmarkām — īpašu valsts nodevu.

Katram vekselim tiek norādīts termiņš, līdz kuram tas ir jāizpērk, ja vekselis norādītajā termiņā netiek izpirkts, tad tas ar notāra starpniecību tiek apstrīdēts un piespiedu kārtā no parādnieka iekasēta paredzētā naudas summa, saskaņā ar notāra sastādīto izpildrakstu. Ir divu veidu vekseļi,- vienkāršais vekselis un pārvedu vekselis. Vienkāršais vekselis ir debitora (parādnieka) parādzīme savam kreditoram (aizdevējam), ar visu vekseļa formālo prasību ievērošanu. Pārvedu vekseli diezgan bieži dēvē par tratu vai pārvedu vekselis.

Tā ir kreditora (trasanta - aizdevēja) rakstiska pavēle debitoram (trasātam - parādniekam) vekselī norādīto parāda summu samaksāt kādai konkrēti norādītai trešajai personai (remitentam).
Šis dokuments jāparaksta indosantam. Ja dokuments juridiski ir pareizs, tad indosaments pārņem visas tratas izrietošās tiesības un saistības. Vekselis ir ļoti sens vērtspapīrs, kurš, jāatzīst, nepamatoti Latvijā ir diezgan piemirsts, taču, sakarā ar grozījumiem Latvijas likumdošanā 2013.gadā par vekseļiem, tagad tie ir arī slēdzami elektroniskā formātā, kas varētu šo dokumentu lietošanu "atdzīvināt". Kamēr vekselis nebija slēdzams elektroniskajā formā, tā reto izplatību var skaidrot arī ar to, ka bija dažādas citas juridiskas formas, kā salīdzinoši vienkāršotāk veidot aizņēmuma dokumentu. Līdz ar to, jāsecina, ka juridiski realizējot iespēju šo dokumentu sastādīt elektroniski, kas mūsu straujajā gadsimtā ir būtiski, vekselis varētu pretendēt uz savu sen aizmirsto popularitāti. Arvien paturam prātā, ka vekselis ir aizņēmums, tātad kredīts, kurš būs jāatdod, tādēļ aizņematies atbildīgi, nopietni izvērtējot savu finansiālo stāvokli.